سنجش خود اظهاری

سنجش خود اظهاری
| 30 بار دیده شده | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۹ |

گردش کار و فرآیند خوداظهاری در پایش آلودگی

طرح خود اظهاری در پایش با استفاده از توانایی آزمایشگاه های معتمد مطابق گردش کار ذیل به اجرا گذاشته می شود:

-ابلاغ به واحد جهت انجام خوداظهاری از طرف سازمان :

اداره کل از سازمان ها درخواست گزارش خوداظهاری می نماید. اگر اداره کل پارامترهای مورد نظر برای سنجش را مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام کند، واحد باید نتایج اندازه گیری همان پارامترها را توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارائه نماید. در غیر اینصورت باید نتایج اندازه گیری پارامترهای تعیین شده در شیوه نامه تعیین پارامترهای مشمول خود اظهاری را ارائه دهد. همچنین فواصل زمانی ارائه گزارش پایش توسط اداره کل نیز مطابق شیوه نامه مربوطه اعلام می گردد ولی به طور کلی هر صنعت موظف است هر فصل یک بار پارامترهای مورد نظر را مورد پایش قرار دهد یعنی 4 بار در سال این امر باید صورت گیرد.

-درخواست پایش خروجی واحد :

واحد باید به صورت کتبی از آزمایشگاه معتمد درخواست نماید تا نسبت به پایش خروجی های واحد اقدام نموده و در صورت توافق ، با عقد قرارداد(اعم از فاکتور و یا سایر اسناد مالی مربوطه) طبق آیین نامه و مقررات خوداظهاری نسبت به انجام موضوع اقدام می نماید. و صنایع مورد نظر جهت پایش برنامه ریزی می گردد متخصصین ما در محل شما حضور بع عمل می آورند . بعد از انجام نمونه برداری و پایش های مربوطه خروجی های صنعت مورد نظر ، آزمایشگاه معتمد محیط زیست  ، نمونه های گرفته شده را با بالاترین دقت و کیفیت مورد آزمایش قرار می دهد.

سپس به آماده سازی و ثبت داده های به دست آمده از صنعت در قالب گزارش ، به صورت کتبی به شرکت و صنایع مورد نظر و همچنین سازمان و ادارات مربوطه محیط زیست ارائه می گردد و همینطور نتایج مربوط به هر صنعت در سامانه اینترنتی محیط زیست ثبت خواهد شد.

-اعلام برنامه 10 روزه پایش به سازمان از طرف آزمایشگاه متمد محیط زیست :

لازم است حداقل 10 روز قبل از انجام پایش ،برنامه زمانی به همراه ساعت مراجعه به صنعت از سوی آزمایشگاه معتمد محیط زیست به ادارات کل و دفتر پایش اعلام کردد. در مواقع استثناء، مراتب از طریق اداره کل به دفتر پایش منعکس خواهد شد.

در صورتیکه نمونه برداری از واحد صنعتی در تاریخ مشخص شده انجام نپذیرد ،آزمایشگاه معتمد محیط زیست می بایست علت عدم انجام نمونه برداری را به ادارات کل و دفتر پایش اعلام نماید و صنایع اگر در فصل و یا زمان مشخصی فعالیتی نداشته باشد ملزم به این است که کتبا عدم فعالیت خود را به آزمایشگاه معتمد محیط زیست و ادارات محیط زیست اعلام نماید.

مقاله های مرتبط سنجش خود اظهاری

آلودگی زیست محیطی شرکت های خودروسازی

آلودگی زیست محیطی شرکت های خودروسازی

قدمت صنایع خودروسازی در ایران به بیش از نیم قرن پیش بازمی گردد و می توان گفت این شرکت ها از قدیمی ترین واحدهای تولیدی می باشند. خودرو لندرور برای اولین بار در ایران در سال 1336 تولید شد و بعد از ان شرکت های خودروسازی دیگر در کشور ایجاد شده و کار خود را آغاز کردند. شرکت های بزرگی که توانستند بیشترین تولید خودرو در داخل کشور را به خود اختصاص دهند از جمله این شرکت ها می توان به ایران خودرو و سایپا اشاره نمود.

معرفی دستگاه انکوباتور

معرفی دستگاه انکوباتور

دستگاه های انکوباتور طیف گسترده ای از کاربردها را در مناطق مختلف از جمله کشت سلولی ، مطالعات دارویی ، مطالعات خون شناسی و مطالعات بیوشیمیایی دارند. از این دستگاه برای رشد دادن و پرورش دادن نمونه های زنده مانند سلول ها و میکروب ها استفاده می شود. دستگاه انکوباتور بر این اساس استوار است که میکروارگانیسم ها برای رشد و نمو خود به مجموعه خاصی از پارامترها نیاز دارند.

12 روش برای محافظت از محیط زیست
نظرات شما درباره سنجش خود اظهاری
امتیاز: