آزمایشگاه هوا و صدا

اندازه گیری آلایندهای هوای محیط در آزمایشگاه هوا و صدا

اندازه گیری میزان آلاینده‌های موجود در هوای خروجی از دودکش‌ها، چه به صورت گاز و یا ذرات، در جهت ارزیابی کیفیت هوا و در صورت لزوم اتخاذ استراتژی مناسب جهت حذف یا کاهش آلودگی و رساندن حد آلودگی به میزان مجاز در جهت حفظ و صیانت محیط زیست پیرامون کارخانه، توسط آزمایشگاه هوا و صدا انجام می شود. بخش آزمایشگاه هوا و صدا در آزمایشگاه محیط زیست، می‌تواند میزان آلاینده‌های ناشی از فرایندهای احتراقی و ارزیابی میزان آلاینده‌ها را سنجیده و با حدود مجاز استاندارد زیست محیطی مقایسه گردد.

گازهای خروجی از دودکش

 جهت نمونه برداری از گازهای حاصل از احتراق از دستگاه  TESTO XL-350از کمپانی TESTO آلمان استفاده گردیده که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • سنجش CxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2 توسط سنسورهای الکتروشیمیایی
 • سازگاری با انواع سوخت و منابع و تعیین خودکار نوع سوخت و نمایش در پرینت بر اساس اکسیژن مرجع
 • قابلیت کارکرد و نمونه برداری در دمای محیط 0 تا 100 درجه سانتیگراد
 • تحمل دمایی پراب تا 1100 درجه سانتیگراد  و محاسبه راندمان احتراق بر اساس دمای محیط، دمای دودکش و نوع سوخت

ذرات خروجی از دودکش

جهت نمونه برداری از ذرات خروجی دودکش دستگاه  WESTECHمدل 9096 استفاده گردیده که توانایی اندازه گیری پارامتر های زیر می باشد.

 • سرعت جریان داخل دودکش
 • دمای داخل دودکش
 • دمای محیط
 • فشار محیطی
 • فشار داینامیک
 • فشار استاتیک
 • غلظت ذرات در حالت خشک
 • غلظت ذرات در حالت تر

اندازه گیری میزان رطوبت

میزان H2O موجود در هوای دودکش ها و اسکرابر ها را با دستگاه kimo HQ210 که ساخت kimo فرانسه می باشد اندازه گیری می کنیم که دارای قابلیت های زیر می باشد.

 • اندازه گیری رطوبت از 0 تا 100 %RH
 • اندازه گیری دما از 40- تا 180 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری رطوبت نسبی ، دما ، نقطه شبنم
 • قابلیت محاسبه: WBGT Index
 • قابلیت اتصال پراب های مختلف به دستگاه

اندازه گيری و ارزشيابی سر و صدای زيست محيطی

اندازه گیری میزان سر و صدای موجود در محل مشخص توسط دستگاه صداسنج kimo  ساخت کشور فرانسه و اندازه گیری بر روی شبکه A انجام گردیده می‌شود.   دستگاه صداسنج فوق دارای کالیبراسیون داخلی میباشد که توسط كاليبراتورKIMO CAL200 ساخت کشور فرانسه در فرکانس۱ KHz  وتولید صدای ۹۴ dB کالیبره می‌گردد. 

استانداردها طبق قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران و اندازه گیری بر اساس استاندارد ISO ۱۹۹۶/۱ می‌باشد. 

سنجش صوت زیست محیط پارامتر‌های Leq30, Lmax, Lmin انجام میشود.

اندازه‌گیری‌ میزان‌ غلظت‌ ذرات‌ آلاینده‌ در محیط

میزان غلظت ذرات در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می‌باشد که در نتیجه این عمل مشخص می‌گردد، آیا در مناطق  اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر. و اگر آلوده است میزان آلودگی تا چه حد می‌باشد. اندازه گیری ذرات معلق محیطی با استفاده از دستگاهMET ONE مدل۵۳۱s انجام می‌گردد. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل: PM2.5، PM10، PM4، PM1، TSP، PM7 می‌باشد.

اندازه گیری میزان غلظت گازهای آلاینده در محیط

میزان غلظت گازهای آلاینده در هوای محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود می باشد که در نتیجه این عمل مشخص می گردد ، آیا  در منطقه اندازه گیری شده هوا آلوده است یا خیر ؟

سنجش گازهای محیطی توسط دستگاه  aeroqual ساخت کشور نیوزلند مورد سنجش قرار می گیرد که دارای سنسور گازهای (NO2-SO2-O3-CO) میباشد.

پارامترهای موجود در دودکش منابع ثابت (گازها و ذرات دودکش)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 O2 اکسیژن %
2 CO منواکسید کربن ppm
3 CO2 دی اکسید کربن %
4 NO منو اکسید نیتروژن ppm
5 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
6 NOx اکسید های نیتروژن ppm
7 H2S سولفید هیدروژن ppm
8 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
9 CxHy هیدروکربن ها ppm
10 CH4 متان ppm
11 Effg راندمان %
12 Effn راندمان %
13 Loss اتلاف %
14 Excess Air هوای اضافه %
15 Ta دمای محیط ºC
16 Tg دمای گاز ºC
17 Dry Dust غلظت ذرات در حالت خشک mg/m3
18 Wet Dust غلظت ذرات در حالت تر mg/m3
19 Vg سرعت گاز m/s
20 Humidity رطوبت گاز %
21 Pst فشار استاتیک mbar
22 Pdyn فشار داینامیک mbar
23 Pam فشار محیط mbar

پارامترهای موجود در هوای محیطی (صدا،گازها و غبار محیطی)

 

ردیف پارامتر به لاتین پارامتر به فارسی واحد
1 CO منو اکسید کربن ppm
2 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm
3 SO2 دی اکسید گوگرد ppm
4 O3 ازن ppm
5 PM1 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرون µg/m3
6 PM2.5 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 2.5 میکرون µg/m3
7 PM4 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 4 میکرون µg/m3
8 PM7 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 7 میکرون µg/m3
9 PM10 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از 10 میکرون µg/m3
10 TSP غلظت کل ذرات معلق محیطی µg/m3
11 Lmax تراز صوت ماکزیمم dB
12 Lmin تراز صوت مینیمم dB
13 Leq 30 تراز صوت معادل 30 دقیقه dB

مقاله های زیر مجموعه آزمایشگاه هوا و صدا

هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب محیط صنعت بدون کسب مجوز مکتوب ممنوع است. حقوق این سایت به شرکت محیط صنعت ایمن پایش تعلق دارد..
ساخته شده توسط :طرح و وب