آنالیز نیروگاه برق

آنالیز نیروگاه برق
| 285 بار دیده شده | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۹ |

نیروگاه ها به عنوان مهمترین بخش صنعت برق، ازمهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می روند،که طیف گسترده ای از آلودگی های محیط زیست از جمله هوا،آب،خاک و صوت را به همراه دارند.در این میان آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها نسبت به آلودگی های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است که وظیفه آزمایشگاه های محیط زیست تشخیص و سنجش این پارامتر ها است.

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه هوا و صدا در بخش منابع ثابت: O2,CO2,CO,NO,H2S,NO2,Nox,SO2,ذرات دودکش

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه هوا و صدا (بخش هوای محیط و صوت):

PM2.5,PM10,CO,SO2,NO2,صوت زیست محیطی

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه فیزیکو شیمیایی و میکروبی و فلزات سنگین : 

جهت مشاهده پارامترهای پساب به بخش آزمایشگاه آب و پساب مراجعه فرمایید.

نیروگاه‌های حرارتی انواع مختلفی مانند بخاری، سیکل ترکیبی، گازی و دیزلی دارند که برای تولید برق نیازمند مصرف سوخت‌های فسیلی نظیر گاز طبیعی  و گازوئیل هستند.

از مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های نصب ‌شده در کشور، ۲۲ درصد به واحدهای بخار، ۳۵ درصد به واحدهای گاز،  ۲۵ درصد به واحدهای سیکل ترکیبی و مابقی به نیروگاه‌های دیزلی اختصاص دارد و از مجموع نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور، ۴۲ واحد دولتی، ۶۰ واحد خصوصی و ۲۱ واحد در اختیار صنایع بزرگ است.

مقاله های مرتبط آنالیز نیروگاه برق

نظرات شما درباره آنالیز نیروگاه برق
امتیاز: