آنالیز نیروگاه برق

آنالیز نیروگاه برق
| 971 بار دیده شده | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۹ |

سنجش آلودگی نیروگاه توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آنالیز نیروگاه برق برای سنجش آلودگی

 اندازه‌گیری میزان آلودگی نیروگاه برق

ایمن پایش آزمایشگاه محیط زیست

آنالیز و اندازه گیری آلاینده های صنایع برق

نیروگاه ها به عنوان مهمترین بخش صنعت برق، ازمهمترین آلوده کننده های محیط زیست به شمار می روند،که طیف گسترده ای از آلودگی های محیط زیست از جمله هوا،آب،خاک و صوت را به همراه دارند.در این میان آلودگی هوای ناشی از نیروگاه ها نسبت به آلودگی های مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است که وظیفه آزمایشگاه های محیط زیست تشخیص و سنجش این پارامتر ها است.

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه هوا و صدا در بخش منابع ثابت: O2,CO2,CO,NO,H2S,NO2,Nox,SO2,ذرات دودکش

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه هوا و صدا (بخش هوای محیط و صوت):

PM2.5,PM10,CO,SO2,NO2,صوت زیست محیطی

پارامترهای عمومی و شاخص در گروه فیزیکو شیمیایی و میکروبی و فلزات سنگین : 

جهت مشاهده پارامترهای پساب به بخش آزمایشگاه آب و پساب مراجعه فرمایید.

نیروگاه‌های حرارتی انواع مختلفی مانند بخاری، سیکل ترکیبی، گازی و دیزلی دارند که برای تولید برق نیازمند مصرف سوخت‌های فسیلی نظیر گاز طبیعی  و گازوئیل هستند.

از مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های نصب ‌شده در کشور، ۲۲ درصد به واحدهای بخار، ۳۵ درصد به واحدهای گاز،  ۲۵ درصد به واحدهای سیکل ترکیبی و مابقی به نیروگاه‌های دیزلی اختصاص دارد و از مجموع نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور، ۴۲ واحد دولتی، ۶۰ واحد خصوصی و ۲۱ واحد در اختیار صنایع بزرگ است.

مقاله های مرتبط آنالیز نیروگاه برق

نظرات شما درباره آنالیز نیروگاه برق
امتیاز:
هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب محیط صنعت بدون کسب مجوز مکتوب ممنوع است. حقوق این سایت به شرکت محیط صنعت ایمن پایش تعلق دارد..
ساخته شده توسط :طرح و وب