آنالیز صنایع ایزوگام

آنالیز صنایع ایزوگام
| 913 بار دیده شده | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ |

آنالیز دودکش آزمایشگاه معنمد محیط زیست

سنجش آلودگی صنایع ایزوگام

آنالیز آلودگی هوا دودکش صنایع ایزوگام

سنجش آلودگی صنایع ایزوگام توسط ایمن پایش

آنالیز صنایع ایزوگام

در سالهای اخیر نیاز به تولید عایق های رطوبتی (ایزوگام) روز افزون شده است. از اینرو واحدهای تولیدی زیادی در نقاط مختلف کشور برای رفع این نیاز احداث گردیده است. در روند تولید ایزوگام مواد اولیه (قیر، مازوت و غیره) تا دمای حداکثر 200 درجه سانتی گراد گرم می شوند، که این عمل سبب تبخیر ترکیبات آلی موجود در قیر و خارج شدن آنها از دودکش ها می شود. از آنجایی که بیش از 50 نوع ترکیب خطرناک در خروجی این دودکش ها وجود دارد، کنترل و کاهش آنها به منظور حفظ سلامتی کارکنان کارخانجات و مردم امری الزامی به نظر می رسد. با نمونه برداری و آنالیز آلاینده های خروجی از واحدهای ایزوگام نتایج نشان می دهد میانگین غلظت ترکیبات آلی فرار در خروجی دودکش این صنایع حدود 2/2 درصد می باشد. روش های مختلفی (سوزاندن، جذب، تصفیه بیولوژیکی، جذب سطحی،تقطیر و غیره) برای کنترل ترکیبات آلی فرار وجود دارد.

صنایع ایزوگام ملزم به پایش پارامترهای O2,CO2,CO,CXHY,HC,NOX,SO2 و در بخش منابع ثابت و همچنین پارامترهای PM2.5,PM10,CO,SO2,NO2,O3,BTEX,و صوت زیست محیطی میباشند که این یکی از وظایف و خدمات آزمایشگاه معتمد محیط زیست است.

مقاله های مرتبط آنالیز صنایع ایزوگام

نظرات شما درباره آنالیز صنایع ایزوگام
امتیاز:
هر گونه کپی‌برداری جزئی یا کلی از مطالب محیط صنعت بدون کسب مجوز مکتوب ممنوع است. حقوق این سایت به شرکت محیط صنعت ایمن پایش تعلق دارد..
ساخته شده توسط :طرح و وب